• sözlük kızlarının okşadığı kitaplar

  1.
  (bkz: Sözlük kızlarının okuduğu kitaplar) ın bir anlık seksintiyle yanlış okunma biçimidir.

  Ki Dağılabilirsiniz.

  Tşkrler.

  - the whack is back.
  3 -3 ... atabaka
 • yalan söylediği bilinen insanı bozmamak

  60.
  Bir mecburiyet değildir. Net.

  Ki düpedüz ikiyüzlülüktür.

  Akabind3 otur hesapla hanginiz daha kansız.

  Tşkrler.

  - the whack is back.
  3 ... atabaka
 • gecenin şarkısı

  32283.
  https://video.uludagsozluk.com/v/fired-up-132759/  olay buydu.

  - the whack is back.
  2 ... atabaka
 • anın görüntüsü

  34569.
  anın görüntüsü

  azzon'dan sevgilerle.
  2 ... atabaka
 • boşanan annenin yeniden evlenmesi

  19.
  adam adamı s.ker mi sorusuna evet deyip kolları sıvayacağım tarihtir. allah etmesin.
  1 -1 ... atabaka
 • türk erkeğinin en büyük sorunu

  75.
  aslında en küçük sorunu.
  ... atabaka
 • 2 gb lik internet paketiyle 1 ay takılan insan

  7.
  wifi sağolsun kardeş veya işini bilenler kulübüne üyedir.
  1 ... atabaka
 • muhteşem zannedilen hayal kırıklığı yerler

  1.
  ayder yaylası. yayla olduğu içindeyseniz fark edilmiyor arkadaşlar. boşuna gitmeyin.
  -1 ... atabaka
 • fetö devlete sızarken kemalistler neredeydi

  13.
  uyarmakla, işten atılmakla, hapse tıkılmakla meşgul olanları vardı. gerçek atatürkçüleri teröristsevici sol zihniyetle karıştırmamak lazım ki zira bugün recep tayyip erdoğan, atatürk'ün nutuk'ta belirttiği çizgide hareket etmektedir. kısmen bile olsa. örnek vermek gerekirse, eylemle yetkilendirilmiş başkomutanlığın işareti, tanımı ve tarifi nutuk'ta yapılmaktadır.

  Nutuk'tan bazı alıntılar yapacağım:

  --nutuk--

  1.
  Başkomutanlığı Kabul Ediyorum
  Ben, konuşmalar ve tartışmalarla beliren bu görüşleri, gereği kadar inceleyip irdeliyordum. Son görüşü savunanlar, mantığa dayanan sağlam nedenler ileri sürüyorlardı. Komutayı ele almamı yürekten önerenlerde yapmacık isteklerde bulunanların yaygaraları, derin ve kaygı verici etkiler yapmaya başladı. Benim eylemli olarak komutayı ele almam, bütün Mecliste son çare ve son önlem olarak görüldü. Meclis'in bu görüşü, çarçabuk Meclis dışında da yayıldı. Benim ses çıkarmayışım, komutayı eylemli olarak ele almaya can atmayışım, sanki yıkımın kesin ve yakın olduğu düşünce ve görüşünü genelleştirdi. Bunu anlar anlamaz hemen kürsüye çıktım.

  Baylar, bu anlattığım durum 4 Ağustos 1921 günü bir gizli oturumda belirmişti. Üyelerin bana karşı gösterdikleri yakınlık ve güvene teşekkür ettikten sonra başkanlık katına şöyle bir önerge verdim:

  Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına,

  Meclis sayın üyelerinin genel olarak beliren istek ve dilekleri üzerine Başkomutanlığı kabul ediyorum. Bu görevi; kendi üzerime almaktan doğacak yararların çarçabuk elde edilebilmesi, ordunun maddi ve manevi gücünün en kısa zamanda artırılıp pekiştirilmesi ve yönetiminin bir kat daha sağlamlaştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerini eylemli olarak kullanmak koşuluyla üzerime alıyorum. Yaşadığım sürece, ulusal egemenliğe en gerçek bir hizmet edici olduğumu, ulusa bir kez daha göstermek için, bu yetkinin üç ay gibi kısa bir süre ile sınırlandırılmasını ayrıca dilerim.

  4 Ağustos 1921
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
  Mustafa Kemal

  2.
  Başkomutanlığıma Karşı Davranışlar
  Baylar, bu önergem, doğruluktan yanaymış gibi görünerek öneride bulunanların gizli düşüncelerini açığa vurmalarına yol açtı. Hemen karşı çıkışlar başladı. "Bir kez, Başkomutanlık sanını veremeyiz. O, Büyük Millet Meclisi'nin manevi kişiliğindedir. Başkomutan vekili, denilmelidir." dediler.

  ikinci olarak da: "Meclis'in yetkisini kullanmak gibi bir ayrıcalığın verilmesi, hiçbir zaman söz konusu olamaz." düşüncesini ileri sürdüler.

  Ben, padişah ve halifelerce verilegelmiş eski bir sanı takınamayacağımı; yapacağım görev eylemli olarak başkomutanlık iken bu sanı olduğu gibi vermekten kaçınmanın yersizliğini ileri sürerek görüşümde direndim. Durum, Meclis'in anladığı ve belirttiği gibi, olağanüstü olduğuna göre, benim alacağım kararların ve yürütümlerimin de olağanüstü olması gerekeceği kuşku götürmezdi. Düşünce ve kararlarımı çabuk ve şiddetli olarak yürütmek ve uygulamak zorunluğu vardı. Bakanlar Kurulundan, Meclis'ten izin istemekle doğacak gecikmelere durum elverişli olmayabilirdi. Bütün ülkeye ve ülkenin bütün kaynaklarına yaygın olması gereken buyruklarım ve bildirimlerim için, her işin bakanından ya da Bakanlar Kurulundan oy ve izin almak benim yapacağım Başkomutanlıktan umulan yararları sağlayamazdı. Onun için, sınırsız ve koşulsuz olarak buyruk verebilmeliydim. Bunun için de, Büyük Millet Meclisinin yetkisi benim kişiliğimde belirmeliydi. Bunu, başarı için, zorunlu görüyordum. Onun için bu noktada direndim.
  uzun, devamı için : http://ekitap.kulturturiz...ma-karsi-davranislar.html

  3.
  Başkomutanlığı Eylemli Olarak Üstüme Aldım
  Saygıdeğer baylar, Başkomutanlığı eylemli olarak üzerime aldıktan sonra birkaç gün Ankara'da çalıştım.

  Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının tümü ile Başkomutanlık Karargâhını kurdum. Bu iki makamın ortak çalışmalarını Başkomutanlık katında birleştirip dengelemek için ve bundan başka, orduyu ilgilendiren işlerle öbür bakanlıkların Başkomutanlıkla çözmek zorunda oldukları işlerin yürütülmesi için de yanımda küçük bir yazı işleri örgütü kurdum.

  Ankara'da yalnız, ordunun insan ve taşıt bakımından gücünün artırılması, yiyeceğinin ve giyeceğinin sağlanıp yoluna konulması ile ilgili önlemleri almak ve düzenlemeleri yapmakla uğraştım.

  4.
  Başkomutanlık Yasasının Tarihçesi
  Sayın baylar, bizim başkomutanlığımız ile ilgili 5 Ağustos 1921 günlü yasanın bir tarihçesi vardır. isterseniz, bu konuda yüksek kurulunuzu biraz aydınlatayım.

  Başkomutanlık yasasının süresi, birinci kez, 31 Ekim 1921'de; ikinci kez, 4 Şubat 1922'de; üçüncü kez, 6 Mayıs1922'de uzatıldı. Her uzatılışında karşıcılların türlü türlü eleştirileri ve dokunaklı sözleriyle karşılaşıldı. Özellikle üçüncü uzatılışı önemlice bir olay biçiminde oldu.

  6 Mayıs 1922 gününden önceki günlerde, zamanı geldiği için, yasa süresinin uzatılması Mecliste söz konusu olmuş. Ben rahatsızlığım dolayısıyla Mecliste bulunamamıştım. 5 Mayıs günü akşamı konutuma gelen Bakanlar Kurulu üyeleri durumu şöyle anlattılar: Mecliste karşıcıllar, benim başkomutanlıkta kalmamı istemiyorlar. Birçok tartışmalı görüşmelerden sonra iş oya konulmuş, gereken çoğunluk sağlanmamış; yani Başkomutanlık Yasası süresinin uzatılması kabul edilmemiş. Bakanlar Kurulu üyeleri, özellikle Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı -ki bunlar askeri durumu yakından izleyen makamlardır- pek çok üzülmüşler. Meclisin gösterdiği bu ruh durumu karşısında kendilerinin de görevde kalmalarının bir yararı olmayacağını ileri sürerek çekilmeye kalkıştılar.

  5.
  Yurdun Yüce Çıkarı Adına Başkomutanlık Görevimi Bırakmaya Karar Verdim
  Ordu, Meclisin oyu belli olduğu dakikadan sonra komutansız kalmıştı. Genelkurmay Başkanı ile Bakanlar Kurulu da çekilecek olursa ülkenin genel yönetiminde düşünülmeye değer ağır bir bunalımın doğmasından kaçınılamazdı. Onun için, gerek Genelkurmay Başkanına gerekse Bakanlar Kurulu üyelerine, daha yirmi dört saat, güçlüğe dayanmalarını ve beklemelerini rica ettim. Ülkenin ve genel amacın yüksek çıkarı için, ben de Başkomutanlık görevimi sürdürmeye karar verdim ve bunu Bakanlar Kuruluna da bildirdim.

  Ertesi gün, 6 Mayıs 1922'de bir gizli oturumda Meclise, açıklama yapacağımı bildirdim. Açıklama yapmadan önce, Başkomutanlığa karşı söz söylemiş kişilerin görüşlerini, Meclis tutanaklarını getirerek, birer birer incelemiştim.

  Baylar, kurulunuzu daha çok yormamak için, sözünü ettiğim gizli oturumda söylediklerimi özetlemekle yetineceğim:

  "Baylar", dedim, "Başkomutanlık ve Başkomutanlık Yasası konusunda, başlangıcında olduğu gibi bugün de yasanın gereksizliğinden, ya da değiştirilmesi gereğinden söz eden ve Başkomutanlığın varlığından yakınan kişiler vardır. Bunların yine her zamanki kişiler olduğu görülmektedir. Ben, gereksiz bir görevin, bir makamın ille de sürüp gitmesinden yana değilim. Herhangi bir makama sorumsuz yetkiler sağlayacak yasalardan yana da değilim. Ancak, Başkomutanlık makamının ve bu makama yetki veren yasanın gereğine ve gereksizliğine karar verebilmek için genel durumun, askerlik durumun iyice incelenmesi ve gözden geçirilmesi gerekir. Bu nokta ile ilgili düşüncelerimi bildirmeden önce Başkomutanlığın ve Başkomutanlık Yasasının gereksizliği üzerinde söz söylemiş olan kişilerin kimi sözlerini birlikte gözden geçirelim.

  Örneğin, Salih Efendi (Erzurum Milletvekili) benim, Meclisin hakkını zorla aldığımı, zorla almak istediğimi söyleyerek açık hakkımızı vermeyiz, diye bağırıp çağırmış.
  uzun, devamı için : http://ekitap.kulturturiz...ik-gorevimi-birakma-.html

  --nutuk--

  araştırıp öğrenmeyi angarya görenlere ise bir memleketli tavsiyesi, şunu okusunlar ve memleket hayrına daha çok çalışsınlar;

  --nutuk--

  Birtakım Efendiler de, Başkomutan millete angarya yaptırıyordemişler. Halbuki kanunun
  memlekette angaryayı yasakladığını söylemişler. Bu doğrudur Efendiler; fakat, ihtiyaç, tehlike bize
  her şeyi meşru göstermektedir. Ordunun ihtiyaçları, millete angarya yaptırmayı gerektiriyorsa,
  bunu yapıyoruz ve en doğru kanun budur. Milletin ve ordunun yenilmemesi için, kanun buna
  engeldir diye, gerekli gördüğüm tedbiri almaktan çekinmeyeceğim.

  --nutuk--

  bilimle işini yürüten bir nesil hedeflerken, interaktif sözlükler yoluyla 'trol' maksatlı saçmalıklarla yolu buraya düşenler zehirlenmeye çalışılıyor. bu kışkırtıcılar(arapçası münafıktır) için, neyse ki özgür bir ülkede yaşıyoruz.
  ... atabaka
 • sözlükten bir kızla yüz yüze görüşmek

  29.
  dolayılı yoldan görüşmüş sayıldım geçenlerde. ama doğrudan görüştüğüm biri olmamıştır. büyük olasılıkla da olmayacaktır.
  1 -1 ... atabaka
 • menzil şeyhinin ailesinin lüks yaşamı

  10.
  menzil dahil, bu sözde kendini islam halifesi sananların tümüne birden karşıyım. palmiye girsin, evet.
  ... atabaka
 • yakışıklı değil ama iyi çocuk

  66.
  27'den önce yüzü gülmez. ortalama yüzünün güldüğü yaşlar 30-35 arasıdır.

  o zamana da piçliği öğrendiyse peşinden koşturur..

  aslında 23-24 gibi başlamıştı bu durum bende. çok şaapmıyorum hanımlar çok şaapmayın.
  5 ... atabaka
 • türkiyenin en unutulmuş 4 şehri

  12.
  o değil de ne gereksiz illerimiz var ya..

  batıda gümüşhane doğuda şırnak falan. vatan toprağı işte. vazgeçemiyorsun, bastığın yerleri toprak diyerek geçemiyorsun ama şırnak ne lan.. neyse.
  2 -4 ... atabaka
 • kaçtı gül gibi kız

  7.
  semtin itiraf sayfasına saat tarih plaka bırak kardeş tavsiyesi verilecek nitelikte olaydır.

  tanım kasacam diye kambur oldum abi.
  ... atabaka
 • moussa sissoko

  40.
  fenerbahçe olarak ihtiyacımız wilshere, welbeck, walcott, bernard, andre gray, zaha, gueye, hughes, danny ings, sadio mane, zohore gibi topçular iken, orta saha tarafından besleme yeterliğine sahip olmadığımız adamların peşinden boşuna koşuyoruz diyeceğim futbolcudur. alper mi besleyecek, mehmet ekici mi, kim besleyecek bu adamı orta sahada?

  ayrıca ingiltere ve/veya almanya'da oynamış, o hızlı oyunu görmüş oyuncular bize daha çok katkı sağlar. örnek mi? fabian ernst, negredo, medel, fernando, feghouli, onyekuru anelka, skrtel, dirar ve ileride göreceğiz andre ayew.

  belki saydığım oyunculardan bazılarının faydasını takımların genel durumları nedeniyle göremiyoruz ancak aynı şekilde gene takımları kötü bölgelerine rağmen ayakta tutan isimler bunlar. örnekse skrtel ve dirar.
  1 -1 ... atabaka
 • ozan tufan

  969.
  buna da topçu derler. alper potuk ile bu kişi futbol cahilleridirler. hele alper, iki göt hareketi iki bilek hareketi ile kendini futbolcu kılığında kakalamayı başarmıştır. ali yıldırım'ın fenerbahçe'ye çaktığı bir kazıktır.. sinirlenmiycem.
  ... atabaka
 • ihsan kalkavan ı unutup galatasaray a fetöcü demek

  5.
  ihsan kalkavan ne ise, haluk ulusoy odur. haluk ulusoy ve benzerleri ile rahatça yönlendirilebilen galatasaray'dır, ihsan kalkavan'ın ise fenerbahçe'de hiç itibarı olmamıştır. şakşakçı beslemeleri hariç tutalım.
  -3 ... atabaka
 • bağırmak

  21.
  en kötüsü de bağırmaktan nefret eden biri olarak bağıran birine dönüşmek. dönüştürenlerin ta grup koridor.
  ... atabaka
 • yazarların midelerine soktuğu en iğrenç yiyecekler

  10.
  sokmak demesek..
  ... atabaka
 • zorla da olsa hatayı alacağız diyen esad bakanı

  14.
  hayallerle yaşıyor bazı...
  1 ... atabaka
 • yeni şeyler getiriyorum